10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Odpady a recyklácia, triedime odpad

Pretože je odpadového materiálu stále viacej, s  recykláciou sa objavujú ďalšie novo používané pojmy. Podľa zdrojov 1) sa v roku 2013 na Zemi vyprodukovalo viac ako 1,3 miliardy ton odpadu. Pre podrobné skúmanie odporúčame webovú stránku od Eurostatu – Štatistika odpadov. 2) Napríklad od roku 2010 do roku 2012 stúplo množstvo odpadu v EÚ o 55 miliónov ton.

Slovník pojmov

Recyklácia– znovu využitie odpadu ako druhotnej suroviny pre ďalšiu výrobu.

Upcyklácia (Upcycling)– je taktiež znovu použitie veci alebo odpadu, avšak z toho vznikne niečo nové, čo má vyššiu kvalitu alebo hodnotu. Upcykláciou vznikajú často rôzne dekorácie alebo umelecké predmety, a tak je „vyššia hodnota“ diskutovateľná. Príkladom je napríklad využitie starých paliet na výrobu nábytku.

Downcyklácia (Downcycling)– je taktiež znovu použitie veci alebo odpadu, avšak naopak, znižuje sa jeho kvalita a hodnota materiálu. Typickým príkladom je využitie papiera. Najskôr máme vyrobený krásny kriedový papier. Tento papier je recyklovaný a je z neho bežný papier na písanie. V  ďalšej recyklácii sa z  neho vyrobí obalový papier – škatuľa. Niekedy sú tu už viditeľné menšie recyklované časti. V poslednej fáze z toho vznikne napríklad toaletná rolička. Takýto papier už nie je vhodné ďalej recyklovať, pretože stratil väčšinu svojich dôležitých vlastností.