Premena energie v organizme

Živé organizmy ustavične vyžadujú príjem energie, ktorú získavajú štiepením organických látok. Získanie energie nemožno považovať za jej výrobu, ale skôr za jej premenu na takú formu, ktorú organizmus dokáže využiť. Podľa prvého termodynamického zákona sa nemôže energia stratiť alebo vytvoriť, nemôže vznikať alebo zanikať. Možná je len jej premena z jednej formy energie a inú. Časť energie sa tak môže uvoľniť ako teplo (nedokáže konať prácu). Ostávajúca časť energie dokáže vykonávať v organizme prácu. Energia organických látok sa v živočíšnych bunkách premieňa na ATP – tzv. univerzálny prenášač energie. Živočíšny organizmus (vrátane človeka) dostáva energiu prednostne štiepením sacharidov (60 %), tukov (cca 25 % a pri nedostatku sacharidov aj viac) a bielkovín (cca 15 %). Táto energia sa uvoľňuje pri katabolických procesoch oxidačných dejov. Tuky môžu krátky čas chýbať v potrave (nie však dlhodobo – kvôli rozpustnosti vitamínov).