10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 3: Pobytové stopy zvierat v lese

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

  • pobytové stopy zvierat, igelitové vrecko

Postup:

Učiteľ motivuje deti, aby vystopovali zvieratá v lese podľa pobytových stôp (napr. stopy, ohryzená šiška a pod.). Žiaci pracujú v skupinách a snažia sa pobytové stopy nájsť a zaznamenať na papier, príp. niektoré zobrať do igelitového vrecúška. Je to možné uskutočniť aj na jeseň, či v zime.