Úloha 1: Modely planét a Slnka

Spočítajte rozmery telies a ich vzdialenosti vo vašom modeli.

Žiaci prvého stupňa ešte nevedia operovať s tak veľkými číslami, nepoznajú pojem pomer a s prevádzaním jednotiek pracujú prevažne intuitívne. Preto je nutné úlohy matematicky veľmi zjednodušiť. Najjednoduchšou možnosťou je priamo zadať niekoľko rozmerových variantov, z ktorých si žiaci zvolia vhodnú mierku (Tabuľka č. 2).

Tabuľka 2: Jedno z možných zadaní veľkosti slnečnej sústavy

Teleso Priemer

Vzdialenosť od slnka

Slnko 110 cm 0 m
Merkúr 4 mm 45 m
Venuša 1 cm 85 m
Zem 1 cm 120 m
Mars 5 mm 180 m
Jupiter 11 cm 600 m
Saturn 9cm (33 cm) 1 100 m
Urán 4 cm 2 300 m
Neptún 4 cm 3 500 m

Pre matematicky zdatnejších žiakov je možné použiť zjednodušené počtové zadanie. Vhodné je zvoliť veľkosť Zeme a veľkosti ostatných telies dopočítať z tohto údaja.

Postup:

  1. Zvoľ priemer Zeme.
  2. Venuša je približne rovnako veľká ako Zem.
  3. Merkúr a Mars majú zhruba polovičný priemer ako Zem (Merkúr je o trochu menší ako Mars).
  4. Jupiter a Saturn majú zhruba desaťkrát väčší priemer ako Zem (Jupiter je o trochu väčší ako Saturn, prstence Saturna majú trikrát väčší priemer ako je priemer samotného Saturna).
  5. Urán a Neptún majú priemer štyrikrát väčší ako Zem.
  6. Slnko má približne stokrát väčší priemer ako Zem.

Pre vzdialenosti planét platí:

• vzdialenosť Zeme od Slnka je približne stokrát väčšia ako je priemer Slnka,
• vzdialenosť Merkúra od Slnka je približne polovičná ako vzdialenosť Zeme od Slnka,
• vzdialenosť Venuše od Slnka je asi tri štvrtiny vzdialenosti Zeme od Slnka,
• vzdialenosť Marsu od Slnka je o polovicu väčšia ako vzdialenosť Zeme od Slnka,
• vzdialenosť Jupitera od Slnka je päťkrát väčšia ako vzdialenosť Zeme od Slnka,
• vzdialenosť Saturna od Slnka je desaťkrát väčšia ako vzdialenosť Zeme od Slnka,
• vzdialenosť Urána od Slnka je dvadsaťkrát väčšia ako vzdialenosť Zeme od Slnka,
• vzdialenosť Neptúna od Slnka je tridsaťkrát väčšia ako vzdialenosť Zeme od Slnka.