10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 12

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

  • pracovný list

Postup:

Úlohou žiakov je označiť živočícha, ktorého nemôžu vidieť resp. počuť v zime. Učiteľ vysvetlí zadanie úlohy a uvedie príklad (zima – nepočujeme škovránka). Po splnení úlohy nasleduje spoločná kontrola a slovné hodnotenie úlohy (správnosť).

Odporučená výučbová metóda/organizačná forma: Práca s pracovným listom alebo (riešenie problémov) individualizovaná (alebo práca vo dvojiciach).

Riešenie – príklad:

V zime nemôžeme stretnúť, vidieť alebo počuť tieto živočíchy: rosničku zelenú, lastovičku obyčajnú, zmiju severnú, kliešťa obyčajného, včelu medonosnú, mlynárika kapustového, bociana bieleho, chrčka poľného, slepúcha lámavého, škovránka poľného, slimáka záhradného, dážďovku zemnú.

Učiteľ môže dohodnúť besedu s ochrancom prírody, zoológom alebo hájnikom. Nadaní žiaci si môžu vybrať ľubovoľného živočícha a zistiť o ňom podrobnosti (v literatúre, na internete a pod.). Žiaci s poruchami môžu vybraného živočícha nakresliť alebo dramaticky stvárniť.