10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 1: Vychádzka do lesa

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

  • pracovný list

Postup:

a) Učiteľ pripraví trasu na vychádzku a nakopíruje pracovné listy pre žiakov. Žiaci môžu pracovať samostatne alebo v skupinách. Ideálne v jarných mesiacoch.

b) Učiteľ zvolí miesto na výstavku machov, príp. ďalších prírodnín, ktoré žiaci z lesa doniesli.