2.3 Rozvoj predstavy o elektrickom náboji a jeho pôsobení na predmety a materiály

Súbor úloh v téme elektrina je zameraný na modifikáciu predstavy o pôsobení elektrických nábojov na diaľku. Vzhľadom na vek detí je predstava rozvíjaná len na základe viditeľných prejavov tejto interakcie v makrosvete, a to na javoch, s ktorými už má žiak skúsenosť. Žiaci sú vedení ku skúmaniu vzniku statickej elektriny (Úlohy 1 – 4) a taktiež ku skúmaniu prechodu elektrického prúdu rôznymi materiálmi (Úlohy 5 – 7). V závere kapitoly sú žiaci vedení ku skúmaniu toho, ako sa svetelná energia mení na elektrickú a následne mechanickú (Úlohy 8 – 10), čím sa vytvorí prepojenie s nasledujúcou kapitolou, v ktorej budú žiaci skúmať pôsobenie svetla na diaľku.