10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 7: Založenie bylinkového záhonu

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

  • rôzne bylinky, kvetináče/debničky

Postup:

Ak máte priestor v okolí školy či na školskej záhrade, založte so žiakmi bylinkový záhon. Vyberte si niekoľko bylín a zasaďte do záhona. Byliny označte popisom a na vhodnú plochu v škole popíšte so svojimi žiakmi, na čo sa daná bylina používa, či už domácnosti alebo vo farmácii. Ak nemáte vhodný priestor, zasaďte byliny len do kvetináčov či debničiek na okenný parapet, pozorujte so žiakmi, ako sa byliny vyvíjajú, kedy kvitnú, akou farbou atď.