Svetové strany

V  krajine alebo na mape sa orientujeme pomocou svetových strán. Hlavné svetové strany sú štyri základné smery (sever, juh, západ, východ), ktoré sa zhodujú so smerom rovnobežiek a  poludníkov. Poludník je pomyselná čiara, ktorá spája najkratšou cestou severný a južný pól. Dĺžka všetkých poludníkov je rovnaká a činí od pólu k pólu 20 000 km. Časový rozdiel medzi jednotlivými poludníkmi činí 4 minúty, medzi 15 poludníkmi potom jednu hodinu. Na Zemi bol za základný poludník (tiež nultý poludník) zvolený poludník, ktorý prechádza astronomickým observatóriom Greenwichi v Anglicku. Rovnobežka je kružnica na povrchu Zeme (gule) s rovnakou zemepisnou šírkou. Rovnobežky sa skracujú od rovníka (najdlhšia rovnobežka) smerom k pólom (bod). Rovnobežky sa obyčajne označujú podľa svojej zemepisnej šírky a pologule, na ktorej sa nachádzajú. Niektoré významné majú svoje vlastné mená, severný pól (90° severnej šírky), severný polárny kruh (rovnobežka 66°  33′severnej šírky), obratník Raka (rovnobežka 23° 27′severnej šírky), rovník (rovnobežka 0°), obratník Kozorožca (rovnobežka 23° 27′ južnej šírky), južný polárny kruh (rovnobežka 66° 33′južnej šírky) a južný pól (90° južnej šírky). Len medzi obratníkmi sa Slnko počas roka aspoň raz dostane do zenitu. Len severne od severného polárneho kruhu, alebo južne od južného polárneho kruhu, Slnko aspoň raz počas roka nezapadá (polárny deň a polárna noc).

Na presnejšie určenie smeru sa používajú vedľajšie smery, ktoré ležia medzi smermi hlavnými – severozápad (medzi západom a severom), severovýchod (medzi severom a východom), juhovýchod (medzi východom a juhom) a juhozápad (medzi juhom a západom).

Na určenie svetových strán používame prístroje kompas alebo buzolu, ktoré sa skladajú zo smerovej ružice a  magnetickej strelky, ktorá vždy ukazuje na  sever. Svetové strany bývajú na smerovej ružici označené začiatočnými písmenami ich anglického názvu. N – North (sever), S – South (juh), W – West (západ) a E – East (východ). Pre ľahšie zapamätanie je možné použiť mnemotechnickú pomôcku s anglickým slovom „NEWS“. Pozor na zradnosť písmenka S, ktoré v  slovenskom jazyku znamená sever, v  anglickom jazyku je to však juh. Ak pozorovateľ stojí čelom k severu, je po jeho pravici východ, po ľavici západ a za pozorovateľom je juh. Mapa je zmenšeným a zjednodušeným obrazom krajiny z vtáčej perspektívy. Zorientovaná mapa znamená, že sa sever na mape zhoduje so severom v skutočnosti. Na mape alebo plániku je sever vždy hore (pokiaľ nie je smerovou ružicou označená iná orientácia).