Hodnota potravín

Hodnotu potravín môžeme rozdeliť na dve podskupiny, a to biologickú a  energetickú hodnotu potravín. Energetická a biologická hodnota tvoria tzv. výživovú hodnotu, t. j. podiel potraviny na uspokojenie výživových potrieb ľudského organizmu. Napr. mrkva má vysoko biologickú, avšak nízko energetickú hodnotu. Naopak sladká lízanka má vysoko energetickú, ale nízko biologickú hodnotu (tzv. prázdna energia).

Energetická hodnota potravín predstavuje množstvo energie, ktoré sa uvoľňuje spálením živín (bielkovín, tukov, sacharidov) počas trávenia. Množstvo energie, ktorú dokáže organizmus uvoľniť z potravy, označujeme fyziologicky využiteľná energetická hodnota. Udáva sa v jednotkách Joule (J), kalória (cal) – staršia, ale v praxi stále používaná:


Príklady: 8 000 kJ = 1 900 kcal
                1 600 kJ = 380 kcal

Výdaj energie sa zvyčajne uvádza v kJ/24 hod. Jednotlivé orgány a tkanivá sa líšia metabolickou aktivitou (vysoká: mozog, pečeň, pracujúci sval).

Kalorický obsah

• Tuk: 1 gram = 9 Kalórií

• Bielkoviny: 1 gram = 4 Kalórie

• Sacharidy: 1 gram = 4 Kalórie

V nasledujúcej tabuľke je uvedená energetická hodnota vybraných potravín (100 g) v kJ:

Tabuľka výživových hodnôt potravín Obsah výživových hodnôt
100 g potraviny Bielkoviny/g Tuky/g Sacharidy/g kJ
Mäso a mäsové výrobky
Hovädzie mäso 20,8 7,8 0 668
Bravčové mäso chudé 17,3 18,2 0 992
Teľacie stehno 21,8 3 0,5 508
Kura 22,5 3,2 0 521
Hus 16 33 0 1533
Kapor 16 4,2 0 445
Rybie filé 16,5 0,4 0 311
Sardinky v oleji 21,2 27 0 1407
Tlačenka svetlá 18 24,4 0 1243
Párky 14 27,7 1,2 1319
Saláma šunková 16,3 13,6 0,1 806
Mlieko a mliečne výrobky
Mlieko polotučné 3,2 2 4,4 202
Smotana – 12 % tuku 3,2 12 4,2 567
Šľahačka – 33 % tuku 2,4 33 2,7 1306
Jogurt biely 5,7 4,5 9,7 424
Kefír 3,3 3,6 1,7 218
Tvaroh mäkký netučný 19,4 0,3 4,8 437
Tvaroh mäkký tučný 13,7 12 2,8 735
Syr tavený 19,6 11,4 0,8 785
Syr tavený smotanový 15,9 18 1,2 970
Syr Niva 19,8 26,5 0,8 1344
Syr Hermelín, Encián 20,2 20,2 1,6 1134
Syr Eidam 30,1 15 1,8 1121
Syr Ementál 26,8 27 2,2 360
Maslo 0,5 81,1 0,3 3011
Majolka 2 80 3 3058
Vajcia (100 g = 2 ks) 13 11 0 655
Tuky, orechy
Masť 0,3 99,3 0 3756
Slanina 2 85,3 0 3259
Olej 0 98,2 0 3650
Gaštany jedlé 2,3 2,7 42,6 857
Mandle 18,6 54,1 19,6 2482
Orechy vlašské 15 64,4 15,6 2726
Orechy lieskové 14,4 64,9 11 2692
Mak 19,5 40,8 24,3 2104
Zemiaky, zelenina, huby
Zemiaky varené 2 0,2 20,1 370
Kapusta 3,3 0,6 7,8 193
Kaleráb 2,1 0,2 6,2 139
Karfiol 2,4 0,2 4,9 118
Mrkva 1,1 0,2 9,1 172

Výživová hodnota potravín musí byť podľa Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách viditeľná na obale potravín. Okrem toho je od roku 2016 potrebné na obale uvádzať:

Obrázok 105: Výživová hodnota potravín

Biologická hodnota potravín predstavuje obsah živín, výživových faktorov a ich vzájomný pomer v potravine, ktoré zabezpečujú uchovanie a rozvíjanie všetkých fyziologických funkcií v ľudskom organizme.

Makroživiny

V nasledujúcom texte sa zameriame na význam makroživín (sacharidy, tuky, bielkoviny) v potrave pre človeka.

Bielkoviny– proteíny = polypeptidy zložené z viac než 100 aminokyselinových zbytkov, spojených peptidovou väzbou – špecificky priestorovo usporiadané. Ich denný príjem by mal byť 0,75 g na kg hmotnosti človeka na 24 hodín. V detstve, tehotenstve, pri dojčení, vysokej fyzickej aktivite a rekonvalescencii je potrebné ich príjem zvýšiť na 2,5 g. Vďaka ich komplexnej stavbe umožňujú vykonávať široké spektrum úloh v  organizme, od stavby tkanív, cez transport živín, obranu organizmu až po kódovanie genetickej informácie. Významnými zdrojmi bielkovín je mäso (najmä hovädzie), vajcia, mlieko a mliečne výrobky, ale aj sója.

Tuky– organické zlúčeniny, zložené z glycerolu a vyšších karboxylových kyselín (tzv. mastných kyselín). Tuky tvoria asi 30  % energetického pokrytia potrieb organizmu. Predstavujú základnú zložku každej bunkovej štruktúry (vrátane nervových buniek). Rovnako sú aj významnou energetickou rezervou organizmu. Bez určitého podielu tukových rezerv by u žien nedošlo k zahájeniu menštruačného cyklu. V organizme zabezpečujú aj mechanickú a  tepelnú ochranu organizmu. Ich prítomnosť v  potrave je dôležitá aj kvôli rozpustnosti niektorých vitamínov (A, D, E, K). Zdrojom polynenasýtených mastných kyselín sú najmä vlašské orechy, slnečnicové, sezamové, ľanové a tekvicové semiačka a morské ryby (losos, tuniak, makrela).

Sacharidy– organické zlúčeniny, ktoré sa skladajú z kyslíka, vodíka a uhlíka. Denný príjem sacharidov by mal byť v potrave v priemere 200 – 500 g. Celkovo predstavujú približne 0,3 – 1 % hmotnosti tela človeka. Energetickú potrebu kryjú až zo 60 %, pričom energia sacharidov je využívaná ako prvá. Rozoznávame monosacharidy (glukóza, fruktóza a galaktóza), oligosacharidy (skladajú sa 2 – 10 sacharidových jednotiek, napr. sacharóza, maltóza, laktóza) a  polysacharidy (viac ako 10 sacharidových jednotiek, napr. škrob). Pri nadbytku sú sacharidy ukladané do zásoby (napr. vo forme glykogénu). Monosacharidy a disacharidy sú jednoduché sacharidy, ktoré slúžia ako rýchly zdroj energie (avšak nedokážu človeka zasýtiť na dlhú dobu – tzv. rýchle sacharidy). Na potravinách sa označujú ako cukry a ide najmä o glukózu, fruktózu a sacharózu.

Vitamíny

Vitamíny sú organické substancie dôležité pre život v minimálnych množstvách. V živočíšnom organizme sa netvoria (alebo len v  nedostatočnej miere). Ich význam v  tele človeka je najmä z hľadiska hospodárenia s energiou a výstavby tkanív. Poznáme asi 20 vitamínov, z toho 15 je významných pre človeka.

A) Vitamíny rozpustné v tukoch– A, D, E, K.

B) Vitamíny rozpustné vo vode– napr. B1 tiamín, B2 riboflavín, H biotín, B12 atď.

Bazálny metabolizmus

Okrem energetického metabolizmu rozlišujeme bazálny (základný) metabolizmus, pod ktorým rozumieme najmenšie množstvo energie nevyhnutnej na udržanie životných funkcií (dýchanie, trávenie, regulovanie telesnej teploty a pod.) za úplného telesného aj duševného pokoja, bez pohybu, v spánku. Z uvedeného je zrejmé, že človek aj v úplnom pokoji (napr. počas spánku) potrebuje určité množstvo energie na zabezpečenie životných funkcií.

Bazálny metabolizmus a jeho úroveň ovplyvňujú faktory ako:
• Pohlavie – muži majú vyšší BM (+5 – 7%)
• Vek – s vekom klesá (pokles o cca 2 % za 10 rokov), dieťa medzi 6. a 12. rokom života využíva 50 % energie na bazálny metabolizmus
• Povrch tela – priama úmernosť povrchu tela s úrovňou metabolizmu; súvis aj s termoreguláciou/strata tepla
• Hormonálny status – napr. stres – hormón adrenalín zvyšuje metabolizmus

Celkový výdaj energie priemerného dospelého človeka v priebehu dňa, vrátane bazálneho metabolizmu, možno znázorniť nasledovne:

Obrázok 106: Výdaj energie dospelého človeka v priebehu dňa

Ako je z  grafu zrejmé, najviac energie sa v  priebehu dňa spotrebuje na bazálny metabolizmus. Druhá najvyššia hodnota spotreby energie súvisí s  pohybom, t. j. fyzickou aktivitou, na ktorú sa spotrebuje 25 – 30  % energie. Časť energie (cca 7  %) sa využije na „výrobu“ tepla v rámci termoregulácie (počas zimného obdobia má človek tendenciu prijímať kalorickejšie jedlá, príp. zvyšuje ich množstvo). Približne 8  % pripadá na tzv. špecificko-dynamický efekt potravy, čo predstavuje energiu vynaloženú na procesy ako trávenie, vstrebávanie živín, ich transport a využitie v bunkách.