DNA je alfa a omega

V každučkej bunke tela akéhokoľvek organizmu je uložený jeho celý stavebný plán. Tento stavebný plán, uložený vo forme génov, sa nachádza v bunkovom jadre. Je tam dobre chránený a oddelený od zvyšku bunkového obsahu, zakódovaný vo forme biomolekuly kyseliny deoxyribonukleovej(v angličtine: deoxyribonucleic acid = DNA). Väčšina DNA je stočená, obalená bielkovinou, a teda neaktívna. Len tie časti genetického kódu, ktorý bunka v danom čase potrebuje, sú natoľko „odhalené“, že ich možno čítať.

DNA

Molekulu DNA môžeme prirovnať k  skrútenému povrazovému rebríku, ktorý nazývame aj dvojzávitnica. Bočné povrazy sú tvorené dlhými reťazami, v ktorých sa striedajú molekuly cukru (deoxyribózy) a zvyšky kyseliny fosforečnej (ester kyseliny fosforečnej). Na každej z  molekúl cukru je takmer v  pravom uhle pripevnená jedna zo štyroch báz (adenín, tymín, cytozín, guanín). Oba bočné reťazce cukru a  fosfátu sú uložené oproti seba tak, že bázy sa nachádzajú medzi nimi a vytvárajú tak priečky povrazového rebríka. Páry tu vždy 2) tvoria adenín a tymín, guanín a cytozín. Bázy sú v týchto pároch viazané vodíkovými mostíkmi. Adenín je s tymínom viazaný dvomi vodíkovými mostíkmi, guanín s cytozínom tromi vodíkovými mostíkmi.