10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 1: Čo ješ?

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

pracovný list

Postup

Aktivita zahŕňa päť úloh (pozri pracovný list), ktoré vedú žiakov k zamysleniu nad tým, čo si nosia na desiatu, či je to zdravé, či jedia dosť ovocia a zeleniny. Niektoré úlohy sú koncipované tak, aby žiaci medzi sebou v triede porovnali, čo kto je a ako by sa to dalo prípadne vylepšiť. Dôležité je v triede vytvoriť priateľskú podporujúcu atmosféru, aby sa žiaci pri porovnávaní necítili nesvoji, ale skôr aby ich aktivita motivovala k premýšľaniu o zdravej strave a tom, ako sa oni sami a ich rodina stravujú.

Na riešenie úloh v pracovnom liste by mal učiteľ žiakov pripraviť tak, že ich oboznámi so základnými pravidlami zdravej výživy, rozoberie rôzne druhy potravín a vysvetlí ich rolu vo výžive človeka.

Úloha A:

Táto úloha je vo forme malého dotazníka. Cieľom je rozprúdiť v triede diskusiu a prinútiť žiakov k premýšľaniu o tom, kedy a čo jedia

Úloha B:

Hravá a tvorivá úloha. Vecný dôraz je kladený na význam a formu zdravých raňajok.

Úloha C:

Táto úloha je opäť zameraná na raňajky. Žiaci by mali z obrázkov vybrať potraviny, ktoré sú vhodné na raňajky tak, aby mali energiu až do školskej desiaty.

Úloha D a E:

Jedno z jedál, ktoré žiaci jedia v škole, ale nosia si ho obvykle z domu, je desiata. Žiaci sa zamyslia nad svojimi desiatami a nad tým, či by bolo možné nejako ich vylepšiť. Dôležité taktiež je, aby si žiaci uvedomili, čo im chutí a či je to zdravé