Rozdelenie organizmov

Vedci všetky živé organizmy rozdeľujú podľa ich vlastností do veľkých skupín. V minulosti sme poznali len dve skupiny: rastliny a zvieratá. Keď ľudia dokázali pomocou mikroskopu pozorovať aj celkom iné druhy organizmov, pridali sa k nim aj ďalšie kategórie. Dnes rozlišujeme šesť kategórií (ríš).

Baktérie:

Typ organizmov: jednoduché jednobunkové baktérie

Výskyt: celosvetovo

Baktérie prežijú prakticky v akýchkoľvek podmienkach.Patria k nim sinice alebo cyanobaktérie, ktoré kedysi uvoľnili do atmosféry Zeme prvý kyslík. Rovnako sem však patria aj pôvodcovia chorôb, ako cholera či týfus. Užitočné baktérie dokážu vyčistiť znečistené odpadové vody alebo aj premeniť mlieko na jogurt.

Archeóny:

Typ organizmov: jednoduché jednobunkové organizmy podobné baktériám

Výskyt: extrémne podmienky

Archeóny alebo archaea patria k najstarším formám života na Zemi. Dokážu prežiť aj v extrémnych podmienkach. Či už v rádioaktívnom odpade, veľmi horúcej vode, lúhu či kyseline – teda v podmienkach, ktoré pravdepodobne v tých časoch na Zemi vládli.

Protista:

Typ organizmov: slizovky, riady, prvoky

Výskyt: predovšetkým v slaných a sladkých vodách, výnimočne aj na pevnine

Do tejto ríše sú zaradené rôzne vzájomne nepríbuzné organizmy, ktoré nepatria ani k baktériám, ani archeónom, nie sú to ani huby, ani rastliny a ani zvieratá. Sú to jednobunkové organizmy, majú však bunkové jadro. Z časti svoje živiny sami tvoria, z časti žijú z iných organizmov.

Huby:

Typ organizmov: pravé huby, plesne, kvasinky

Výskyt: celosvetovo

Huby sa pôvodne považovali za rastliny, kým si vedci všimli, že si živiny netvoria samy. Namiesto toho získavajú energiu rozkladom zvyškov mŕtvych rastlín a zvierat. Huby môžu byť jednobunkové a mnohobunkové. Geneticky i chemicky sú podobnejšie zvieratám ako rastlinám.

Rastliny:

Typ organizmov: zelené riasy, machy, ihličnany, listnaté rastliny

Výskyt: celosvetovo

Rastliny sú komplexné mnohobunkové organizmy. Samy si tvoria živiny. Patria k nim obrovské stromy, ale i drobné machy. Nájdeme ich vo väčšine podmienok, aj v moriach. Rastliny tvoria kyslík, ktorý dýchame.

Zvieratá:

Typy organizmov: hmyz, ryby, cicavce, raky, plazy, obojživelníky

Výskyt: celosvetovo

Do tejto ríše patria celkom jednoduché zvieratá, ktoré nemajú ani miechu ani mozog, ako sú morské huby, ale i  komplexné cicavce, teda aj ľudia. Zvieratá netvoria živiny samy a musia požierať iné živé tvory, aby prežili.

Základné informácie: Šesť ríš (pre deti je najdôležitejšie rozlíšenie zvierat a rastlín)