2.1 Rozvoj predstavy o pôsobení magnetu na predmety na diaľku

Súbor úloh je zameraný na rozvoj predstavy o pôsobení magnetov na predmety na diaľku. Žiaci sú vedení k zamýšľaniu sa nad tým, na aké predmety magnety pôsobia. Časť aktivít je venovaná skúmaniu vzdialenosti, do ktorej je možné identifikovať príťažlivú silu magnetu na predmety priťahované magnetom. Žiaci zisťujú rôzne vlastnosti magnetického poľa, porovnávajú rôzne magnety, ale aj správanie sa tých istých magnetov z rôznych strán. Na záver skúmajú aj pôsobenie magnetov cez prekážky, čím si rozvíjajú predstavu o tom, že magnetické pole nie je možné podmienkami „tieniť“, či zoslabovať.