10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 4, 5, 6

Pracovný list Workshop

Postup

Štvrtá, piata a šiesta úloha vychádza z poznania bežných zvierat a rastlín. Niektoré zvieratá (medveď, jašterica, tiger, líška) žijú vo viacerých podnebných pásmach, väčšina živočíchov je však obmedzená na príslušný podnebný pás. Zvieratá majú rôzne prispôsobenia (veľkosť tela, tuková vrstva, dĺžka končatín, veľkosť uší a pod., tmavosť tela, zimný spánok), z ktorých sa dajú čiastočne odvodiť podnebné podmienky. V úlohe s rastlinami by si žiaci mali uvedomiť, že hospodárenie s vodou sa líši medzi rôznymi typmi rastlín a nemusí byť vždy spojené s určitým podnebím (kaktusy sú v miernom, subtropickom i tropickom podnebí, podmienkou je nedostatok zrážok). Podobné podmienky vedú k rovnakým prispôsobeniam, a teda vzhľadu aj medzi rozdielnymi rastlinami (sukulenty: kaktusy, pryštce, skalnice). Rastliny rastúce vo vode (lekná, leknice, viktórie, červenavce) nemajú problém s nedostatkom vody a môžu sa vyskytovať nezávisle od podnebia, ak je dostupná voda v jazerách a riekach.