Čo je to život?

„Čo je to život?“ Je to ťažká otázka. Zvlášť vtedy, keď ju chceme zodpovedať s deťmi zo základnej školy. Zároveň je to otázka, ktorú si kladú aj deti, keď sa im narodí súrodenec, zomrie domáce zvieratko, alebo keď si uvedomia, že bábiku netreba kŕmiť. Je to otázka, ktorú si ľudia kladú už celé tisícročia. Definitívnu odpoveď však nenašli ani dnešní vedci. Ale už i premýšľanie nad otázkou a hľadanie odpovede treba u žiakov základnej školy oceniť.

Pred viac ako 2000 rokmi Aristoteles povedal: Živé je to, čo rastie, udržuje sa pri živote a rozmnožuje sa. Skutočne to platí pre všetky živé organizmy. Existujú však aj veci, ktoré spĺňajú rovnaké kritériá, a  predsa nie sú živé. Napríklad oheň rastie, udržuje sa a  rozmnožuje sa, ak je v okolí niečo horľavé. Robia to aj počítačové vírusy, ak majú k dispozícii nechránené počítače.

Znaky života živých organizmov

Vyčerpávajúca definícia života neexistuje. Namiesto toho formulovali vedci kritériá na odlíšenie živých tvorov od neživých vecí. Z dnešného pohľadu môžeme vymenovať nasledovné znaky života, ktoré dobre poslúžia aj ako základ nášho vyučovania.

Živé organizmy:
• rastú, vyvíjajú a menia sa,
• rozmnožujú sa a dedia isté vlastnosti,
• prijímajú energiu a premieňajú ju,
• reagujú na svetlo, vietor, teplo a vodu,
• majú istý tvar,
• v priebehu generácií sa prispôsobujú svojmu prostrediu.

Ďalším kritériom, ktoré sme v úvode už spomenuli, je rozdelenie na určité oddelenia, teda na vzájomne oddelené priestory. V prípade mnohobunkových organizmov sú to jednotlivé bunky, ktoré plnia špecializované funkcie. Vnútro bunky je rozdelené na jednotlivé časti tenučkými membránami alebo podobnými štruktúrami. V týchto častiach potom nerušene prebiehajú jednotlivé procesy. To znamená, že takéto oddelenia nachádzame aj v jednobunkových organizmoch.