Úloha 1:  Vytvorte model jadra kométy s podobným zložením ako skutočná kométa

Postup:

  1. Vezmite trochu vody, zmiešajte s  tonerom z  tlačiarne a  pridajte trochu organických
    látok z vlastných slín.
  2. Túto zmes premiešajte s pevným oxidom uhličitým (suchým ľadom) a nechajte zmrznúť.