10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 1

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

čierny a biely papier, zdroj svetla

Postup

Na prvú úlohu si učiteľ pre žiakov pripraví niekoľko listov čierneho a bieleho papiera, ktoré buď položí vedľa seba na slnkom osvetlenú plochu, alebo ich osvieti z blízkosti lampičkou s klasickou alebo halogénovou žiarovkou. Žiaci súčasne položia dlane, už pri vypnutej lampičke alebo zatienení pred Slnkom, na čierny a biely papier a porovnajú prehriatie papiera, teda množstvo prijatej, resp. vyžarovanej tepelnej energie. Učiteľ potom vysvetlí princíp príjmu energie a jeho vyžiarenie späť vo forme dlhovlnového žiarenia (infračerveného), ktoré vnímame ako teplo. Je to model nerovnomerného prehrievania zemského povrchu v závislosti od tmavosti. Rozdielne množstvo vyžarovaného tepla rôzne prehrieva vzduch nad povrchom a vedie k prúdeniu vzduchu. Žiaci by mali pochopiť, že rôzne povrchy prijímajú (a vyžarujú) rozdielne množstvo energie.