Podmienky života

Čo potrebujú živé bytosti, teda organizmy, na to, aby (pre)žili? Energiu, vodu, ochranu a životný priestor. Väčšina organizmov okrem toho potrebuje kyslík, potravu a teplotu, pri ktorej sa dobre cítia.

Energia

Bez energie (pozri kapitolu 4) nemôžu organizmy rásť. Rastliny napríklad čerpajú energiu zo slnečného svetla, ktoré absorbujú a premieňajú na živiny. Zvieratá nedokážu slnečné svetlo priamo využiť. Dokážu však tráviť rastliny alebo aj iné zvieratá a  čerpať živiny z nich.

Voda

Všetky živé bytosti potrebujú vodu. Ich bunky z veľkej časti pozostávajú práve z vody. Okrem toho voda pomáha prenášať niektoré látky z vonkajšieho prostredia do bunky, alebo ich, naopak, z bunky odnášať von. Niektoré organizmy, napríklad ťavy alebo kaktusy, si vystačia s veľmi malým množstvom vody. Ryby a niektoré iné organizmy zase potrebujú veľmi veľa vody. Veď v nej strávia celý život.

Ochrana

Väčšina zvierat si v priebehu života nájde miesto, kde sú chránené pred dravcami alebo zlým počasím, môžu si v bezpečí pospať alebo tu priviesť na svet mláďatá, ktoré by bez takejto ochrany neprežili. Rastliny sa nedokážu takto niekam utiahnuť, pretože sa nevedia pohybovať z miesta na miesto. Našli iné spôsoby, ako sa ubrániť pred zlým počasím či pred predátormi.

Životný priestor

Na to, aby živé organizmy žili a  rástli, potrebujú priestor. Niektorým ho stačí veľmi málo: baktérie dokážu napríklad prosperovať aj v  maličkých dutinkách. Iné organizmy potrebujú priestoru veľmi veľa: sibírsky tiger potrebuje revír väčší ako celý Kiel či Stuttgart. Ak nie je k dispozícii dostatok miesta, nemajú organizmy dosť potravy alebo vody. Aj choroby sa potom ľahšie šíria.

Teplota

Tučniaky cisárske žijú v Antarktíde pri teplotách mínus 60 °C a celé mesiace tam sedia na vajciach. Púštne líšky alebo feneky a ťavy žijú na rovníku, kde teploty dosahujú až 60 °C. Život prekvitá aj v takýchto extrémnych podmienkach. Zároveň však platí, že nie každý organizmus dokáže prežiť pri akejkoľvek teplote. Pre tučniaka cisárskeho je v Nemecku, na Slovensku alebo v Čechách priteplo, ale pre ťavu je tam priveľká zima.

Živiny

Všetky organizmy potrebujú živiny. Slúžia živým tvorom ako stavebné látky, udržiavajú životné funkcie a  tvorí sa z  nich energia. Zvieratá získavajú živiny z  potravy, rastliny koreňmi a listami z pôdy a zo vzduchu. Baktérie prijímajú živiny priamo bunkovou membránou. Ak organizmus nemá dostatok živín, vznikajú problémy. My ľudia však väčšinou včas pocítime hlad či chuť sa najesť.

Kyslík

Všetky zvieratá potrebujú kyslík. Len niekoľko druhov baktérií dokáže prežiť v prostredí bez kyslíka. Takmer všetok kyslík na zemi vytvorili rastliny, ktoré pomocou slnečného svetla dokážu premeniť vodu a oxid uhličitý na živiny a kyslík.Bez kyslíka, ktorý dýchame so vzduchom, prežije človek len pár minút.