10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 5: Oleje používané v domácnosti

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

  • pracovný list

Postup:

Učiteľ vopred pripraví žiakom pracovné listy a zadá termín, do kedy ich majú priniesť vyplnené. Po vyplnení listov rozdelí žiakov do skupín a  oni prezentujú výsledky svojho prieskumu pred svojimi spolužiakmi.