10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 2

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

čierny a biely papier, zdroj svetla

Postup

Pri druhom pokuse by žiaci mali pochopiť, že ak dopadá rovnaké množstvo energie na rozdielne veľkú plochu (demonštrované len dvojrozmerne rôzne dlhým oblúkom), bude povrch rozdielne prehrievaný. V rovníkovej oblasti bude prebytok tepla, zatiaľ čo v polárnych nedostatok. V prípade sklonu rotačnej osi bude neosvietená časť zemského povrchu bez priameho prítoku slnečnej energie dlhú dobu (pol roka) a tento nedostatok musí byť kompenzovaný prítokom tepla z ožiarených oblastí.