10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 1: Rozprávanie – Cesta PET fľaše

Workshop

Pomôcky:

  • vzorky plastov, škatuľa, farebný papier

Postup:

Na rozprávanie je vhodné priniesť niektoré vzorky plastov. Odporúčame použiť väčšiu škatuľu, do ktorej sa dajú rôzne plasty povkladať. Pre väčšiu názornosť je vhodná žltá škatuľa. Obalíme ju farebným papierom alebo nafarbíme. Do škatule si vložíme rôzne veci z plastu: PET fľašu, igelitové tašky, vrecúška, plastové obaly od potravín, fólie. Vyberajte prednostne tie, na ktorých je vidieť triediacu značku.

Otázka 1: Koľko máte týždenne doma takéhoto odpadu?

Otázka 2: Čo s ním robíte?

Otázka 3: Čo všetko je zabalené v plastovom obale?
Prediskutujeme s deťmi, koľko takéhoto odpadu doma majú a kam ho nosia. Často končí v žltých kontejneroch, aj keď nie všetok.

Otázka 4: Čo sa s plastovými odpadkami ďalej deje? Kam ich vozia?
Plastový odpad sa odváža do triediarní. V tejto triediarni beží plastový odpad po páse a je triedený podľa druhu. Môžeme to naznačiť vysýpaním na zem a začať s deťmi rozdeľovať. Roztriedime od seba napríklad PET fľaše, igelitové obaly a iné. Počas toho upozorníme, že aj keď je všetko z plastu, líšia sa od seba. Ukážeme im značky na obaloch. Hoci nezisťujeme názov, recyklačné značky sa líšia číslom alebo písmenami. Oddelíme niekoľko PET fliaš od zvyšku.

Otázka 5: Čo by sme mali s fľašou urobiť teraz?
Plastovú fľašu je najlepšie zbaviť etikiet. Ďalej odšraubujeme vrchnák, pretože je z iného plastu. Fľašu začneme strihať na prúžky a z prúžkov začneme strihať tzv. plastové vločky. Tie si môžeme niekde predpripraviť. Tieto vločky sa potom čistia vodou a preberajú, aby tam neboli iné časti.

Vločky sa potom prevážajú do iného spracovateľského závodu, kde sa z nich vyrába regranulát. Pôvodne boli plastové fľaše z originálneho plastového granulátu, ktorý sa rozohreje, vstriekne do foriem a vznikajú predlisky. Tieto predlisky sa znovu zahrievajú a vyfukuje sa z nich plastová fľaša.

Otázka 6: Čo sa z toho potom vyrába?
S ďalšou prímesou nového plastu možno vyrábať ďalšie plastové fľaše. Tieto vločky sa taktiež tavia a vytvárajú sa z nich vlákna. Z vlákna sa dá vyrábať tkanina – umelé vlákno. Výrobky majú označenie – 100 % polypropylén, 100% polyester. Vyrábajú sa z nich spacie vaky, výplne vankúšov, tričká, bundy, koberce a ďalšie výrobky.

Otázka 7: Koľko 2 l fliaš je potrebných na výrobu trička, spacieho vaku a 1 m2 koberca? (5, 35, 60). (zdroj: Denik.cz)
Na celom procese deti vidia, že triedenie má zmysel.

Otázka 8: Čo sa stane so špinavou PET fľašou?
Znečistená PET fľaša aj ostatný plast sa neskôr, ako vieme, čistí. Silno znečistený plast však nemožno použiť a končí ako zmesový odpad v spaľovni. Je znečistený už pri vyhodení alebo vyhodením znečisteného výrobku do žltého kontajnera.