2.2 Rozvoj predstavy o pôsobení gravitačnej sily na predmety a materiály

Súbor nasledujúcich úloh je zameraný na skúmanie prejavov gravitačnej sily Zeme na rôzne predmety a materiály. Cieľom je, aby si žiaci uvedomili, aké rôzne bežne pozorované javy sú spôsobené gravitačným pôsobením Zeme. Najčastejším viditeľným prejavom pôsobenia gravitácie je pád objektov. Časť aktivít je preto venovaná voľnému pádu predmetov.