Rozdelenie do druhov

Tieto skupiny, nazývané ríše, predstavujú veľmi veľké kategórie. Organizmy môžeme deliť ešte ďalej. Vedci definovali toľko podskupín, až ostali len jednotlivé typy organizmov – druhy. Takouto kategorizáciou sa zaoberá systematika, súčasť biológie. Kategorizácia v klasickej taxonómii zohľadňuje podobnosť organizmov, teda ich spoločné vlastnosti. Moderná taxonómia zohľadňuje aj vývoj druhu (fylogenézu), takže niekedy si kategorizácia protirečí.

V nasledujúcich prípadoch zohľadňujeme klasickú taxonómiu, aby boli kategórie pre žiakov zrozumiteľné. Klasická taxonómia je ľahšie pochopiteľná, keďže zohľadňuje viditeľnú podobnosť. Na druhej strane sa tu diskrepancia objavuje len pri príklade Tyranosaurus rex.

RíšaKmeňTriedaRadČelaďRodDruh
Zvieratá Stavovce Cicavce Dravce Mačky Panthera Lev
(Panthera leo)
Primáty Ľudoopy Homo Človek
(Homo sapiens)
Vtáky Hrabaví Bažantovité Kury Kura domáca
(Gallus gallus)
Plazy Teropódy
(plazopanvové
dinosaury)
Coelurosauria Tyrannosauroidea Tyrannosaurus rex
Obrúčkavce Obrúčkavce Máloštetinavce Dážďovky Lumbricus Dážďovka
obyčajná
(Lumbricus
terrestris)
Mäkkýše Slimáky Pľúcnatce Stopkatooké Helix Slimák záhradný
(Helix pomatia)
RíšaKmeňTriedaRadČelaďRodDruh
Rastliny Cievnaté
rastliny
Krytosemenné
rastliny
Ľaliovité Liliaceae Tulipán(Tulipa) Tulipán
záhradný
Ružovité Rosaceae Malus Jablko
(Malus domestica)
Lomikameňotvaré Tučnolist Kalanchoe Púčikovec
(K. daigremontiana)
Vítrusné
rastliny
Polypodiales Dryopteridaceae Dryopteris Papraď samčia
(Dryopteris
filix-mas)
Machorasty Sphagnopsida Rašelinikovité Sphagnacea Sphagnum Rašelinník (sp)

Ďalšie ríše sú huby, mikroriasy (jednobunkové alebo niekoľkobunkové, mnohobunkové makroriasy do tejto ríše nepatria a patria k rastlinám), prvoky, baktérie a im podobné.

Použitá literatúra:

• WINSTON, R. (2013): Das ist Leben! Die spannende Welt der Biologie. Dorling, London.