10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 9: Rozprávanie – Aby odpad nevznikal

Pracovný list Workshop


Odpad sme sa naučili triediť a ďalej spracovávať. Na našej planéte ho vytvárame ale stále viac a viac.

Otázka 1: Prečo je na planéte stále viacej odpadu, keď ho vieme recyklovať?

• Hoci sa recykluje, neprebieha triedenie a recyklácia všade.

• Cieľom je zvýšiť triedenie a recykláciu, ale taktiež znížiť spotrebu. 

• Na našej planéte je stále viac ľudí a s tým stúpa aj spotreba výrobkov, ktoré sa stále viac prepravujú. Narastá ako počet použitých vecí, tak aj množstvo obalov.

• Z dôvodu väčšej hygieny narastá počet obalových materiálov (jednotlivo balené kusy).

• Z dôvodu ľudskej pohodlnosti narastá počet obalových materiálov (ako extrémny prípad – predaj: olúpaný pomaranč v jednorazovom plastovom boxe).

Otázka 2: Hovorili sme o väčšom počte obalov. Aké poznáte prípady potravín, ktorú sú niekoľkonásobne zabalené?

Rôzne typy cukroviniek, bonboniéry, čaje atď. Spoločnosť (dTest) upozornila na prípady výrobkov s heslom: „Nekupujte vzduch“. Často kupujeme v obchode s výrobkom taktiež jeho obal, kde je niekedy viac ako polovica len obal naplnený vzduchom.

Otázka 3: Poznáte také výrobky, ktoré keď ste rozbalili, v škatuli toho bolo veľmi málo oproti veľkosti balenia?

Ide často opäť o cukrovinky, cereálie, pracie prášky, lieky, kávu. Dôvodom je vraj predajnosť výrobku, kedy väčší obal pritiahne zákazníka. Takisto je možné naň uviesť mnoho informácií. Ukážkou sú napríklad niektoré lieky, multivitamíny (papierová škatuľka, vnútri plastová škatuľka a v nej niekoľko tabletiek.

Otázka 4: Ako môžem pomôcť?

Je ťažké sa vyhnúť nákupu potravín, ktoré sú takto balené. Môžete domov začať kupovať iné výrobky, ktoré svojim obalom nezaťažujú planétu. Nesmieme zabudnúť na domáce triedenie.

Záver: Taktiež máme možnosť znížiť spotrebu vecí. S dostupnosťou strojov a financií stúpa počet vyrobených vecí a ľudí, ktorí ich chcú kupovať. Často tieto veci ľudia ani nepotrebujú. Riešením je nekupovať nepotrebné veci či zakúpiť/predať aj použitú vec, ktorá môže ešte poslúžiť. (Načrtnite diskusiu o tom, koľko majú deti doma hračiek a koľko hračiek mali deti v 1. aj 2. polovici 20. storočia. Spýtajte sa, či skutočne všetko používajú.)