1 VŠETKA HMOTA VO VESMÍRE JE TVORENÁ VEĽMI MALÝMI ČASTICAMI

Úloha 1: Výroba odmerného valca, meranie objemu tekutých, sypkých a pevných látok

Téma: objem
Náročnosť aktivity: ľahké
Odporučený vek žiakov: od 9 rokov
Doba trvania: 45 min
Pomôcky a použitý materiál: PET fľaša, nožnice, liehová fixka, odmerný valec, merané telesá a látky, tabuľka 2
Cieľ aktivity: Pochopenie princípu merania objemu kvapalných, sypkých a pevných látok.
Pracovný list Workshop

Postup:

Odstrihnite hrdlo priehľadnej PET fľaše. Postupne prilievajte vodu známeho objemu (napr. 100 ml) a zaznamenávajte výšku hladiny (Obrázok 7).

Obrázok 7: PET odmerný valec

Zmerajte objem:

  1. vody s hmotnosťou 500 g
  2. piesku s hmotnosťou 500 g
  3. železného závažia s hmotnosťou 500 g
  4. dreveného hranola s hmotnosťou 500 g