Vodný systém rastlín

Obsah vody v bunke sa pohybuje v rozmedzí 60 – 90 % (riasy 96 – 98 %; lišajníky 5 – 7 %). Voda v rastlinnom tele sa môže vyskytovať ako voda viazaná, ktorá má význam pre rastlinu z hľadiska jej odolnosti voči suchu a nízkym teplotám. Táto voda sa pomalšie vyparuje a rovnako aj pomalšie mrzne ako voda voľná. Voda voľná (zásobná voda) sa nachádza vo vakuolách a v medzibunkových priestoroch.

Vodný systém

Vodný systém rastlín, pozostáva z troch častí:

1. Príjem vody– nižšie rastliny (napr. riasy) a vodné (ponorené) prijímajú vodu celým povrchom tela. Vyššie rastliny prijímajú vodu koreňovým systémom. Príjem vody listami je zanedbateľný. Na príjem vody vplýva napr. teplota pôdy (napr. teplomilné rastliny zastavujú príjem vody pri teplote 10 ˚C), jej priedušnosť (pomer kyslíka k oxidu uhličitému; optimálna úroveň kyslíka v pôde je 10 – 12 %), obsah vody v pôde, koncentrácia pôdneho roztoku.

2. Transport vody po rastlinnom tele– koreňový vztlak má najväčšiu hodnotu predpoludním a večer. Na transport vody na väčšie vzdialenosti sa nachádzajú v rastlinách cievy a cievice.

3. Výdaj vody– najviac vody odovzdá vo forme vodných pár a kvapaliny cez listy (v menšej miere celý povrch rastliny). Výdaj vody prostredníctvom vodných pár sa označuje ako transpirácia a prostredníctvom kvapaliny ako gutácia (vytláčanie kvapiek vody).