Model Slnka

Okrem výroby papierového Slnka v meradle s ostatnými planétami môžeme vymodelovať aj jeho povrch. Vo vrchnej vrstve Slnka (konvektívnej zóne) prebieha prenos energie prúdením. Táto vrstva sa chová ako zohrievajúca sa voda v hrnci. Teplá voda stúpa nahor, odovzdá teplo do okolia a ochladená klesá dole (Obrázok 78).

Obrázok 79: Odovzdávanie tepla prúdením

Povrch Slnka je tak úplne zaplnený tzv. Bénardovými bunkami. Uprostred týchto buniek dochádza k  vyvieraniu horúceho materiálu, po stranách bunky potom ochladený materiál klesá dole. Tento jav sa taktiež nazýva granulácia slnečného povrchu. Granuláciu slnečného povrchu ľahko nasimulujeme v plochej nádobke pomocou oleja s primiešaným hliníkovým práškom (Obr. 3).

Obrázok 80: Granulácia slnečného povrchu