10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 6: Rozbor príbalového letáka bylinného preparátu

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

  • príbalový leták, farebné zvýrazňovače

Postup:

Učiteľ pripraví vhodný príbalový leták z rastlinného preparátu. Vhodné je pracovať v skupinách a mať pre každú skupinu iný príbalový leták. Učiteľ môže zvýrazniť farebným zvýrazňovačom termíny, ktoré majú žiaci rozlúštiť. Učiteľ jednu hodinu zadá žiakom prácu – t. j. vysvetliť svojim spolužiakom obsah letáka slovensky a druhú hodinu žiaci svoju prácu prezentujú.