10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 3: Chránený strom

Workshop

Pomôcky:

  • pracovný list

Postup:

Učiteľ žiakom nakopíruje pracovný list a vysvetlí im, čo je chránený strom. Žiaci potom sami nájdu (pomocou rodičov, či príbuzných) najbližší chránený strom.