Úloha 1: Obrázok, na ktorom sa to len tak hemží

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

pracovný list 1, eventuálne farbičky (pozri adaptácia)

Postup:

Žiaci dostanú pracovný list 1, v ktorom je obrázok aj tabuľka na doplnenie. Učiteľ zadá žiakom úlohu zistiť, čo je na obrázku živé a čo nie. Zároveň majú žiaci doplniť do tabuľky päť živých a päť neživých vecí. Otázka, čo je na obrázku živé a čo nie, sa navyše položí ústne. Eventuálne tu môžeme hneď rozdať aj pracovný list 2.

Cieľom úlohy je aktivovať vedomosti  žiakov a  na základe tvorov, ktoré rozpoznajú ako živé, obsahovo naplniť a spracovať pojem života.

Zadanie úlohy je možné rôzne meniť, napr.:

 • namiesto vypísania:
  – vystrihnúť a roztriediť,
  – označiť ceruzkami rôznych farieb;
 • vypísať nie v reči vyučovania ale v cudzej reči;
 • namiesto tohto obrázka:
  – obrázok, ktorý lepšie zodpovedá ročnému obdobiu (jar, Vianoce...),
  – obrázok, ktorý zodpovedá práve preberanej téme,
  – žiadny obrázok, ale rôzne hračky, ktoré treba roztriediť,
  - žiadny obrázok, ale ísť sa prejsť do prírody a tam pozorovať;
 • nepracujú žiaci samostatne, ale pracujú v skupine.
Obrázok 87: Živé a neživé
Živé

Neživé

Mačka

Auto

Pes

Motorka 

Kačka

Kolotoč

Kríky...

Hojdačka...