1 VŠETKA HMOTA VO VESMÍRE JE TVORENÁ VEĽMI MALÝMI ČASTICAMI

Úloha 1: Zmena teploty pri vyparovaní

Téma: vlastnosti látok, meranie teploty
Úroveň: 1. stupeň
Predmet (odbor): prírodoveda
Odporučený vek žiakov: 6 – 11 rokov, príp. starší
Doba trvania: príprava: 15 minút; realizácia: 15 minút
Pracovný list Workshop

Postup:

Učiteľ pripraví každej skupinke na stôl tri teplomery, vatu, podložné sklíčko alebo akúkovek nenasiakavú podložku, tri kvapkadlá a zásobné fľaštičky s vodou, acetónom (odlakovač na nechty), etanolom (lieh, alkohol). Je dôležité, aby teplomery i roztoky v zásobných fľaštičkách boli v učebni aspoň hodinu pred vykonávaním merania, aby sa ohriali na izbovú teplotu. Žiaci sa oboznámia so správnym odčítaním hodnôt na teplomere, učiteľ ich upozorní, že nesmú siahať na kovový koniec teplomeru, aby nedošlo ku skresleniu výsledkov merania.

Žiaci na základe vlastnej skúsenosti odhadnú, aké teploty namerajú na teplomeroch po namočení namotanej vaty. Žiaci môžu v skupine diskutovať a dohodnúť sa na spoločnom závere. Pokiaľ bude mať nejaký žiak opačný názor ako ostatní žiaci v skupine, svoj postoj spolužiakom vysvetlí a do pracovného listu si zapíše vlastný odhad. Namotanú vatu pripravenú na špičke prvého teplomeru namočia do vody a ihneď vyberú, rovnakým spôsobom druhú namotanú vatu na teplomere namočia do acetónu a tretiu do etanolu. Teplomery žiaci odkladajú na nenasiakavú podložku. Po dvoch minútach žiaci odčítané hodnoty na teplomeroch zapíšu do priloženej tabuľky. Pokiaľ by vata na špičke teplomeru zle držala, alebo by manipulácia s teplomerom žiakom robila problém, je možné vatu na teplomer prichytiť gumičkou. Prípadne možno vatu v roztoku namočiť a potom ňou špičku teplomeru omotať. V tomto prípade je potrebné použiť gumové rukavice.