Orientácia na oblohe

Súhvezdia nám aj dnes pomáhajú pri orientácii na oblohe. Ak žijeme na severnej pologuli, pozorujeme počas roka súhvezdia severné, zatiaľ čo tie južné nám zostanú z veľkej časti skryté.

Súhvezdia okolo svetového pólu (tzv. cirkumpolárne súhvezdia, žiadna hviezda zo súhvezdia nezapadá pod obzor) je vidieť z daného miesta počas celého roka. Polomer viditeľnosti je rovnaký ako zemepisná šírka miesta pozorovania. Z  našich zemepisných šírok patria medzi cirkumpolárne súhvezdia Veľký medveď, Kassiopeia, Žirafa, Cefeus a Drak.

Súhvezdia môžeme rozdeliť aj podľa toho, v akom ročnom období sú pozorovateľné na oblohe, hovoríme často o súhvezdiach jarnej, letnej, jesennej a zimnej oblohy.

Jednotlivé súhvezdia a ich poloha

V blízkosti severného pólu žiari v súhvezdí Malého medveďa hviezda Polárka. Najznámejšie je súhvezdie Veľká medvedica, ktoré obsahuje 7 najjasnejších hviezd tvoriacich známy obrazec Veľkého voza, ktorý nazývame asterizmus. Oje voza mieria k druhej najjasnejšej hviezde severného neba, t. j. Arcturus v Pastierovi. Predĺžením päťnásobnej vzdialenosti zadných kolies nás dovedie k Polárke. Veľmi výrazným súhvezdím je Kassiopeia tvarom pripomínajúca písmeno M alebo W. Pri orientácii na jarnej oblohe nám pomáha trojuholník tvorený jasnými hviezdami Regula v Levovi, Spicy v Panne a Arctura v Pastierovi. Tieto súhvezdia sú výrazné a ľahko ich nájdeme. Nápadný letný trojuholník tvoria jasné hviezdy– Deneb v  Labuti, Vega v  Lýre a  Altair v  Orlovi. Nad južným obzorom v Strelcovi je schované jadro Galaxie. Červený a jasný Antares dominuje v Škorpiónovi. V Štíte pod Orlom je nápadné zhustenie Mliečnej dráhy. Jesenná obloha neponúkne večerom žiadny zázračný pohľad. Letné súhvezdia skoro zapadajú a len Plejády (Kuriatka) v Býkovi nadchnú každého pozorovateľa. V zenite dominuje výrazná Kassiopeia. V zime dominuje na oblohe Orión. Jasné hviezdy zimnej oblohy tvoria akýsi šesťuholník. Tvoria ho Betelgeuze s Rigelom v Orióne, Aldebaran akoby oko Býka, Capella značí Pohoniča, Kastor s Polluxom v Blížencoch a Prokyon v Malom psovi. Všetko zakončuje najjasnejšia hviezda nočného neba – Sírius vo Veľkom psovi.