10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 6: Upcyklácia – Môj dom

Pracovný list Workshop


Deti vytvárajú dekoračný priestorový obraz vlastného vysnívaného domu.

Pomôcky:

  • nožnice, lepidlo, kartón, farebné papiere, obalové materiály: škatuľky, PET fľaše, fólie atď.

Postup:

Rozrežete odlamovacím nožom každému žiakovi kartónový podklad na tvorbu obrazu. Deti si potom z donesených obalových materiálov vytvárajú vysnívaný domček. Výhodou lepenia škatuliek a ďalších obalov dochádza k vytváraniu priestorového obrazu. Deti sú obmedzené len veľkosťou kartónu.

Obrázok 133: Ukážka modelu domu

Na fotografii je ukážka práce. Na dekorovanie využívame farebné papiere. Kartónový podklad môžeme na začiatku nafarbiť alebo prelepiť farebným papierom. Pomocou rôznych materiálov dotvárame krajinu a dom. Na prilepenie väčšiny častí postačí disperzné lepidlo. Na niektoré plastové časti (trstina pri bazéne) je nutné použiť tavnú pištoľ. Podľa veku a zručností deti pracujú na vymedzenom mieste pod dohľadom alebo im konkrétnu časť pomôžeme prilepiť. Využívajú sa farby materiálov.

Otázka 1: Aké časti domu sú z recyklovaného materiálu?

Diskusia: Niektorí ľudia začali vytvárať skleníky zo starých pohárov. Do drevotrieskových dosiek, z ktorých je potom nábytok, sa taktiež pridáva odpadové drevo. Z menej bežných môžeme nájsť aj domy z pneumatík, prerobené vagóny a ďalšie rozmanité úpravy domov.