Vzájomná závislosť organizmov

Okrem poskytovania energie v rámci potravového reťazca, sa vzťah organizmov prejavuje aj v rovine spolužitia, resp. vzájomného využívania organizmov nielen vo forme potravy, ale aj v  spôsobe ich života. Rastliny a  živočíchy sa navzájom ovplyvňujú v  prostredí. Tiež vzájomne pôsobia na samotné prostredie.

Rastliny

Rastliny sú zdrojom kyslíka(v procese fotosyntézy) a zdrojom energie pre konzumentov I. rádu. Okrem toho poskytujú pre živočíchy prostredie, ktoré je pre ne úkrytom. Tiež poskytujú stavebný materiál pre budovanie prístreškov (napr. hniezdo vtákov), poskytujú ochranu počas horúcich či veterných dní. Korene rastlín spevňujú povrch zeme, čím zabraňujú erózii pôdy. Ľudia využívajú rastliny na rôzne účely. Primárne ide najmä o ich využitie ako zdroja potravy. Ďalej poskytujú materiál na výrobu látok, z ktorých sa vyrába oblečenie a obuv. Ich ďalšie využitie je vo forme paliva – drevo, uhlie, plyny atď. Rastliny ľudia používajú aj na výrobu farbív, liekov a kozmetiky.

Primárny zdroj rastlinnej potravy predstavujú plody ovocia a  zeleniny, v  ktorých možno nájsť semená. Avšak v  tomto prípade nie všetko ovocie a  zeleninu, ktorú konzumujeme zaraďujeme medzi plody. V  niektorých prípadoch môže ísť o  koreň (napr. mrkva, petržlen, chren, cvikla), zhrubnuté listy (napr. cesnak cibuľový pravý (cibuľa kuchynská) ide o skrátenú stonku (podcibulie) so zdužinatenými bázami listov), kvet (napr. brokolica), zhrubnuté stonky (napr. kaleráb), podzemkovú hľuzy (napr. zemiak), listy (špenát).

Rastliny vs. živočíchy

Rastliny potrebujú živočíchy na pomoc pri rozširovaní semien.Semená sa môžu nachádzať vo vnútri ovocia (napr. v kôstke). Ovocie má jasné farby, ktoré priťahujú živočíchov ako sú vtáky a cicavce. Okrem toho obsahujú pre ne potrebné živiny. Semená po zjedení ovocia rozptýlia tak, že ich z  ovocia vylúpnu, dužinu zjedia a  semeno  zahodia. Niektoré plody živočíchy skonzumujú spolu so semenom, ktoré je následne roznášané trusom. Niektoré živočíchy (napr. veverička) si robia zásoby potravy na zimu. Každé semeno, na ktoré živočích zabudne, má možnosť vyklíčiť. Niektoré plody a semená majú vytvorené špeciálne mechanizmy (štetiny, háčiky), vďaka ktorým sa prichytia na srsť živočícha, a tak sa môžu prevážať na nové miesta. Medzi ďalšiu výpomoc pre rastliny patrí opeľovanie kvetov hmyzom, napr. včelami. Dážďovky zas prevzdušňujú pôdu tak, aby korene rastlín mohli lepšie získavať kyslík.