10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Činnosť ľudí v jednotlivých ročných obdobiach

Jeseň

Výraznými znakmi pre činnosť ľudí na jeseň sú:

Zber poľnohospodárskych plodín(zemiakov, repy, viniča, kapusty a  ďalšej zeleniny a ovocia). V cukrovaroch sa spracováva cukrová repa, škrobárne a liehovary vyrábajú z priemyselných zemiakov škrob a lieh. Strúha sa kapusta a nakladá sa do sudov, aby mohla kvasiť. Konzervárne a mraziarne spracovávajú úrodu ovocia a zeleniny. Podobne je to aj v rodinách.

• Vykonáva sa orba a bránenie polí. Na niektorých poliach sa sejú oziminy. V teplejších oblastiach prebieha vinobranie.

• Na záhradách sa vysádzajú stromy, kríky a byliny(cibuľoviny a i.).

• Typické výlovy rybníkov a ich príprava na zimu.

• Časté sú hony a lov zveri. Slávnostné výrady ulovenej zveri sú zakončením loveckej sezóny.

• Zo sviatkov je to deň Pamiatky zosnulých, tzv. „dušičky“. Ľudia navštevujú cintoríny a tichou spomienkou a kvetinami spomínajú na svojich zomrelých príbuzných a známych.

Zber liečivých rastlín, napr. čakanka obyčajná, rebríček obyčajný, skorocel kopijovitý a i.

Zima

Výraznými znakmi pre činnosť ľudí v zime sú:

• Lesníci dopĺňajú krmelce pre zver a kŕmidlá pre vtáky.

Rybári presekávajú ľad, aby sa voda aspoň čiastočne okysličovala.

• Cestári čistia a udržujú komunikácie a upravujú zjazdnosť ciest.

• Zima je obdobím zimných športov, napr. lyžovanie, korčuľovanie, sánkovanie a i.

• V zimnom období sú významným sviatkom Vianoce. Zdobenie vianočného stromčeka sa stalo symbolom Vianoc až začiatkom 19. storočia. Vianočný stromček bol pôvodne zdobený ovocím a orechmi. Až neskôr si začali ľudia vyrábať papierové ozdoby.

Jar

Výraznými znakmi pre činnosť ľudí na jar sú:

Práce na záhradách, rýľovanie, úprava záhonov a príprava na výsev semien a výsadbu sadeníc, súčasne pripravujú pareniská a skleníky.

• V sadoch sa omladzujú koruny ovocných stromov a je vhodné obdobie na štepenie stromov.

Polia sa smykujú, kypria, valcujú a pripravujú na výsadbu jarín(ovos, jačmeň, jarné žito a  jarná pšenica). Ku koncu jari sa vykonáva taktiež jednotenie repy. Dôležitá je taktiež výsadba zemiakov.

• Významným kresťanským sviatkom je Veľká noc, okrem toho je vyjadrením radosti nad odchodom zimy a  príchodom jari. Veľká noc je sprevádzaná mnohými zvykmi a  tradíciami. Ďalším významným sviatkom jari je 1. máj, ktorý je symbolom oslavy práce, života, jari, plodnosti a lásky. V minulosti sa konalo „Naháňanie kráľov“, na Morave „Jazda kráľov“. Pri suchej jari prebiehalo tzv. vylievanie studničiek, kedy dievčatá čistili studničky.

Leto

Výraznými znakmi pre činnosť ľudí v lete sú:

• Leto je obdobím prázdnin a dovoleniek. Ľudia vyhľadávajú prírodu, trávia voľný čas na chatách, chalupách, pod stanmi a vyhľadávajú kúpanie.

• Lesníci sledujú v lete predovšetkým výskyt lesných škodcov a využívajú lapače na ich likvidáciu.

• Leto je pre poľnohospodárov dobou žatvy a kosby.

• Prírodovedci sledujú rozvoj drobných hlodavcov, škodlivého hmyzu a pod.

• V lete sa ľudia venujú typickým letným športom, napr. plávaniu, kanoistike, splavovaniu riek a pod.