10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 1: Národné parky a chránené krajinné oblasti

Workshop

Pomôcky:

  • internet, tablet

Postup:

Učiteľ si len zopakuje Vedecké pozadie témy a umožní žiakom prístup na internet.

Najkrajšia zbierka: Ak robíme aktivitu v skupinách, je nutné, aby každá skupina mala prístup k počítaču či tabletu s internetom. Simulácia je dostupná zdarma online na adrese: http://vitejtenazemi.cenia.cz/hry/krajina/chko/index.html

Žiaci skúšajú vyhľadať správne na mape veľkoplošné chránené územia SR. Aplikácia takisto obsahuje testy, ktoré je možné so žiakmi vyplniť. Neoddeliteľnou súčasťou aplikácie je slovník a poznámky pre učiteľa.

Ak učiteľ nechce používať internetovú aplikáciu, pripraví si slepú mapu s vyznačením NP a CHKO, nakopíruje ju pre každého žiaka a žiaci potom lokalizujú jednotlivé veľkoplošné chránené územia.