10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 7, 8

Pracovný list Workshop

Postup

Posledné dve úlohy majú demonštrovať procesy vedúce ku klimatickým zmenám a ich následkom. Plávajúci ľad je podľa Archimedovho zákona v rovnováhe so vztlakom vody, preto ľad na hladine oceánu (vody v miske) po roztopení výšku hladiny neovplyvní, zato prítok vody z pevniny (okraj misky) hladiny zvyšuje. Topenie ľadu v Severnom ľadovom oceáne výšku hladiny oceánu neovplyvní, zatiaľ čo topenie horských a pevninských ľadovcov (napr. v Grónsku) výšku hladiny ovplyvňuje. Táto tzv. glacioeustáza, teda topenie ľadu alebo viazanie vody do pevninských a horských ľadovcov, viedla v geologickej minulosti ku kolísaniu hladiny na úrovni asi 100 m oproti súčasnému stavu.

Posledným pokusom možno demonštrovať existenciu a uvoľňovanie oxidu uhličitého do atmosféry. Ak umiestnime kúsky vápenca do širšej kadičky a zalejeme octom (prípadne zriedenou HCl, ak je pokus len demonštračný a vykonávaný učiteľom, pokus je efektnejší), začnú sa vyvíjať bublinky CO2 . Že ide o CO2 je možné dokázať malou plávajúcou sviečkou, ktorú na začiatku pokusu položíme horiacu na hladinu. Po niekoľkých minútach sa zvýši hladina CO2 nad hladinou. Sviečka by mala zhasnúť, pretože pre horenie potrebuje kyslík. Z pokusu je možné dedukovať, že pri zvetrávaní niektorých hornín (vápencov) alebo (a tiež) spaľovaní organickej hmoty (parafín sviečky) vzniká oxid uhličitý, ktorý je dôležitým skleníkovým plynom. Učiteľ by mal žiakom vysvetliť, že množstvo CO2 v atmosfére a jeho pohlcovanie či uvoľňovanie horninovým prostredím a rastlinným krytom je jedným z najvýznamnejších faktorov, ktorý ovplyvňuje klímu na Zemi. Preto v geologickej minulosti boli aj situácie, kedy bola Zem okrem úzkeho pásu pri rovníku úplne zamrznutá („Snowball Model“ – Zem ako snehová guľa v prekambriu), či klíma bola celkovo vyrovnanejšia a teplejšia, kedy tropický pás bol výrazne širší ako v súčasnosti („Greenhouse Model“ - Zem s miernou klímou a listnatými lesmi až na póloch a v oceáne).