1 VŠETKA HMOTA VO VESMÍRE JE TVORENÁ VEĽMI MALÝMI ČASTICAMI

Úloha 1: Topenie ľadu v zmesi so soľou

Téma: voda a ľad
Úroveň: 1. stupeň
Predmet (odbor): prírodoveda
Odporučený vek žiakov: 6 – 11 rokov, príp. starší
Doba trvania: príprava: 15 minút; realizácia: 15 minút
Pracovný list Workshop

Postup:

Aspoň jeden deň pred zahájením laboratórneho cvičenia musí učiteľ pripraviť tri 1,5 litrové PET fľaše, ktoré naplní vodou a nechá v mrazničke do druhého dňa zmrznúť. Môže samozrejme použiť aj iné nádoby, ktoré sú vhodné na použitie do mrazničky. V deň konania laboratórneho cvičenia učiteľ pripraví pre všetkých žiakov v učebni tri kladivká, tri utierky alebo iné handry, do ktorých budú môcť žiaci ľad zabaliť. PET fľaše vyberie z mrazničky, rozreže ich a ľad vyberie. Je vhodné mať ľad pripravený v miestnosti, aby sa jeho teplota zvýšila k 0 °C. V mrazničke býva teplota okolo −17 °C.

Každej pracovnej skupine učiteľ pripraví na stôl tieto pomôcky: 2 rôzne veľké misky alebo misku a kadičku, kuchynskú soľ (NaCl), teplomer na meranie nižších teplôt (aspoň okolo −20 °C), lyžičku, merač času (žiaci môžu použiť vlastné zariadenie na meranie času napr. hodiny, mobilný telefón), džús alebo vodu so šťavou, igelitové vrecúško.

Žiaci rozdrvia kladivom zabalený ľad v utierke alebo v handre na malé kúsky. Do väčšej misky namiešajú 3 hmotnostné diely ľadu a jeden hmotnostný diel kuchynskej soli. Zmes ľadu a kuchynskej soli premiešavajú lyžičkou a sledujú, ako sa mení teplota zmesi v miske. Žiaci zaznamenávajú do tabuľky zmenu teploty zmesi ľadu a kuchynskej soli v závislosti od času. Hodnoty odčítajú každú pol minútu. V ďalšom kroku žiaci vložia igelitové vrecúško do menšej misky alebo kadičky a naplnia ju aspoň do polovice džúsom alebo vodou so šťavou. Igelitové vrecúško zaviažu a v kadičke ho vložia do misky so zmesou ľadu a kuchynskej soli. Misku zabalia do utierky alebo handry a nechajú ju stáť v rohu pracovného stola aspoň po dobu 20 minút. Medzitým pracujú na ďalších zadaných úlohách.