10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Chránené rastliny (pozri kapitola 2.12 Ochrana prírody)

Pozor! Množstvo liečivých rastlín bolo v minulosti intenzívne zbieraných a patria medzi chránené rastliny, takže ich vo voľnej prírode nemôžeme zbierať (napr. v  ČR horské druhy: arnika horská – Arnica montana(Obrázok 114), všeliek hojivý – Imperatoria ostruthium, z ktorých sa zbierali korene). Intenzívny zber rastlín je jedným z faktorov znižovania druhovej diverzity.

Obrázok 114: Arnika horská (Arnica montana)