10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 2: Exkurzia do vybraného územia a demonštrácia liečivých rastlín

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

  • pracovný list, atlas rastlín

Postup:

Učiteľ vyberie vhodnú lokalitu na exkurziu podľa časových a priestorových možností. Nie je potrebné chodiť ďaleko, stačí vyjsť pred školu, príp. do areálu školy. Učiteľ vytlačí pracovné listy a vysvetlí žiakom, že rastliny majú rodový a druhový názov, rovnako ako žiaci majú meno a priezvisko.

Učiteľ so sebou zoberie určovacie kľúče a atlasy a rozdelí žiakov do skupín. V skupinách žiaci určujú pomocou učiteľa rastliny a v kľúči či v atlase vyhľadajú zaradenie do čeľade.