10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 4

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

  • kartičky s pojmami

Postup:

Zadanie úlohy znie: Vystrihni kartičky, pozorne si ich prečítaj a priraď ich (znaky) do políčok jednotlivých ročných období. Učiteľ vysvetlí postup, názorne predvedie príklad (jeseň: zber ovocia a zeleniny a pod). Spoločná kontrola úlohy učiteľom alebo vzájomná kontrola medzi žiakmi. Hodnotenie slovné, napr. podľa kritérií: správnosť zaradenia aspoň znakov, vysvetlenie.

Odporučená výučbová metóda/organizačná forma: Problémová metóda alebo didaktická hra/práca vo dvojiciach alebo v malých skupinách s následnou spoločnou kontrolou a diskusiou v pléne.

Znaky ročných období:

Jar Leto

• dni sa predlžujú
• topí sa sneh
• Slnko viac hreje
• prilietajú vtáky
• kvitnú snežienky
• sejeme reďkovky
• kvitnú stromy
• liahnu sa vtáky a rodia mláďaťa

• nastali prázdniny
• kúpanie v prírode
• zrejú jahody
• detské tábory
• Slnko páli
• nastávajú žatvy
• obliekame sa len ľahko
• časté búrky
Jeseň Zima
• skracovanie dňa
• častá hmla
• listy opadávajú
• zber ovocia a zeleniny
• niektorí vtáci odlietajú
• púšťame šarkany
• výlov rybníkov
• mráz, sneh
• skracovanie dňa
• kŕmenie vtákov a zveri
• sánkovanie a korčuľovanie
• teplé oblečenie
• staviame snehuliaka
• staviame vianočný stromček

Pri nedostatku času môžu žiaci len napísať znaky dvoch vybraných ročných období (výber učiteľom alebo žiakom) a porovnať ich medzi sebou

Nadaní žiaci môžu vymyslieť a doplniť ďalšie znaky pre jednotlivé ročné obdobia podľa získaných znalostí alebo vlastnej skúsenosti. Žiaci so ŠVVP môžu pracovať samostatne alebo vo dvojici a doplnia len 1 – 2 vybrané obdobia (alebo nakreslia znaky vybraného obdobia).