Modely planét a Slnka

Slnečná sústava sa skladá zo Slnka, ôsmych planét a veľkého množstva menších objektov(trpasličích planét, planétiek, mesiacov, komét, drobných telies a prachových častíc). Teoreticky bola predpovedaná deviata planéta nachádzajúca sa za obežnou dráhou Neptúna, jej existencia však ešte nie je preukázaná. Obrázky slnečnej sústavy dostupné na internete a v literatúre sú spravidla v dvoch rôznych mierkach (jedna mierka je použitá pre rozmery telies, druhá pre vzdialenosti od Slnka). Z  použitia dvoch mierok vzniká dojem veľkej naplnenosti slnečnej sústavy hmotou. To je však veľmi skreslená predstava. Toto skreslenie je bohužiaľ nevyhnutné. Pokiaľ by sme chceli zakresliť slnečnú sústavu kompletne v jednej mierke tak, aby sa nákres vošiel na list papiera A4 (vzdialenosť Slnko – Neptún 30 cm), bol by priemer Slnka asi 0,1 mm a priemer Zeme neviditeľných zhruba 0,001 mm.

Predstavu skutočných rozmerov a  vzdialeností v  slnečnej sústave u  žiakov najlepšie vybudujeme vytvorením modelu. Veľmi názorný je model slnečnej sústavy zostavený z ovocia, orechov a korenia:

Pokiaľ by Slnko malo rozmery obrej tekvice, potom obrie planéty môžeme znázorniť ako grapefruit, pomaranč a dve malé mandarínky, malé planéty vymodelujeme pomocou dvoch orieškov a dvoch hráškov. Vzdialenosti jednotlivých objektov v tomto modeli sú pre žiakov veľmi prekvapivé. Vzdialenosť poslednej planéty od Slnka by bola cca 3  km. Je to ako by sme na celom území mesta Pardubice umiestnili len jednu obriu tekvicu, 4 citrusy, 2 oriešky a 2 hrášky.1)

Obrázok 78: Rozmery telies slnečnej sústavy v mierke

Aby sme aktivovali aj motorické schopnosti žiakov, je možné planéty vymodelovať z novín a škrobu. Pre väčšie planéty a Slnko použijeme drôtenú kostru. Rozmery telies a ich vzdialenosti od Slnka sú uvedené v nasledujúcej Tabuľke č. 1. (Hodnota v zátvorke pri Saturne je priemer jeho prstencov.)

Tabuľka 1: Skutočné rozmery a vzdialenosť planét a Slnka

Teleso Priemer (km) Vzdialenosť od slnka (km) Vzdialenosť od Slnka (au)
Slnko 1 400 000 0 0
Merkúr 4 879 58 000 000 0,4
Venuša 12 103 108 000 000 0,7
Zem 12 756 150 000 000 1
Mars 6 792  228 000 000 1,5
Jupiter 143 000 778 000 000 5,2
Saturn 120 000 (420 000) 1 427 000 000 9,5
Urán 51 000 2 870 000 000 19
Neptún 50 000 4 498 000 000 30