10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 5: Priraďovanie druhov do ekosystémov

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

  • pracovný list

Postup:

Učiteľ môže pojmy a schémy vytlačiť a zalaminovať a potom rozstrihať. Žiaci potom len priraďujú pojmy na správne miesta.