10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 11

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

  • pero, papier

Postup:

Učiteľ rozdelí žiakov do malých skupín alebo dvojíc a vysvetlí zadanie úlohy (Vymysli zaujímavý recept na nápoj, šalát, nátierku, polievku z rastlín a ich častí (bylín aj stromov), húb a poľnohospodárskych plodín, ktoré sa najviac vyskytujú v danom ročnom období) a uvedie príklad receptu z vybraných ingrediencií podľa ročného obdobia. Po splnení úlohy nasleduje spoločná výmena zistených údajov, kontrola a slovné hodnotenie úlohy. Žiaci spoločne s učiteľom sa zamyslia, či recepty patria do oblasti zdravej výživy.

Odporučená výučbová metóda/organizačná forma: Problémová metóda/skupinová práca (alebo práca vo dvojiciach).Pri obmene úlohy odporúčame praktickú metódu.

Riešenie – príklad:

Podľa detí, napr.:

Jar: žihľava, alchemilka – veľkonočná plnka (hlavička): rožky, vajíčka, uvedené bylinky, varené mäso, soľ, korenie + postup. Alebo čaj z uvedených byliniek.

Príprava jedla v školskej jedálni podľa receptu vybraného deťmi alebo vytvorenie kuchárskej knihy podľa ročného obdobia (tlačenej alebo elektronickej) s rozdelením na: nápoje, nátierky, polievky, prípadne hlavné jedlá, dezerty – tu je vhodná spolupráca so žiakmi vyšších ročníkov. Nadaní žiaci môžu pripraviť týždenný jedálny lístok podľa ročného obdobia (podľa zadania v úlohe). Žiaci so ŠVVP si môžu vybrať len jedno ročné obdobie a jeden pokrm.