10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

1.1 Charakteristika rozvíjanej prírodovednej predstavy

Podľa konceptu (Wynne Harlen, Big Ideas in Science) všetok súčasný život pochádza priamo z univerzálneho spoločného predka, ktorým bol jednoduchý jednobunkový organizmus. Zmeny biodiverzity sú dané prírodným výberom, kedy prežívajú druhy, ktoré sú najviac schopné sa prispôsobiť určitým podmienkam. Druhy, ktoré nie sú dostatočne schopné reagovať na zmeny podmienok, sú odsúdené na vyhynutie (Harlen, 2015).

1.2 Navrhovaná úroveň rozvoja veľkej idei na 1. stupni základnej školy

Výučba botaniky a obzvlášť botanického systému sa neteší veľkej obľube u žiakov. Značným zatraktívnením výučby botaniky je prepojenie týchto faktov s bežným životom. Liečivé rastliny sú neoddeliteľnou súčasťou našej prírody. Ľudstvo vo všetkých častiach Zeme odjakživa používalo rôzne rastlinné druhy na svoju obživu, ako korenie alebo bylinky, tak aj pochutiny alebo liečivá. Postupom času došlo k tomu, že ľudskými aktivitami ubúdajú rastlinné druhy, niektoré sa stávajú vzácnymi alebo dokonca podliehajú určitému stupňu ochrany (pozri kapitola Ochrana prírody). S tým sa taktiež mení spôsob a miera ich využívania. V tejto kapitole sa zoznámime s používaním bežných liečivých rastlín a ich rolou v bežnom každodennom živote a využitím tejto témy v školskom vzdelávaní.