10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 4: Rozdiel medzi jednoklíčnolistovými a dvojklíčnolistovými rastlinami

Pracovný list Workshop

Pomôcky:

  • fľašky, rastliny, pracovný list

Postup:

Učiteľ pripraví pre každú skupinu do fľaštičky vždy jednu jednoklíčnolistovú rastlinu (najlepšie trávu, napr. reznačku laločnatú – Dactylis glomerata) a jednu dvojklíčnolistovú rastlinu (najlepšie bylinu, napr. iskerník – Ranunculus, sedmokrásku obyčajnú – Bellis perennis a pod.). Byliny sú pozbierané aj s koreňmi. Ďalej nakopíruje pracovný protokol a motivuje žiakov, aby ho vyplnili. Ideálne cez jarné mesiace.