10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV
A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Úloha 1: Herbár liečivých bylín

Pracovný list Workshop

Pomôcky pre dvojicu/skupinu:

  • papier A4, rôzne rastliny

Postup:

Učiteľ vysvetlí žiakom, ako sa robí herbár. Učiteľ pripraví podľa teoretickej časti výber vhodných rastlín, najlepšie formou výstavy fotografií alebo prezentácie, ktorú majú žiaci k dispozícii, kde je obrázok rastliny a slovenský a odborný názov rastliny. Učiteľ vystaví jednu herbárovú položku, aby žiaci presne vedeli, ako má vyzerať (príp. vytlačený sken herbárovej položky). Herbár musí obsahovať nasledujúce časti: papier A4 s  nalepenou rastlinou (rastlinu zbierame aj s koreňom, pokiaľ sa nezmestí na formát papiera, rozdelíme ju na dve časti a  obe nalepíme), schedu, ktorá sa napíše do pravého dolného rohu papiera a obsahuje: slovenský a odborný názov rastliny, čeľaď, dátum zberu, meno zberateľa, presnú lokalitu zberu (ak si žiaci trúfnu GPS – väčšina mobilných telefónov má túto funkciu). Žiaci v  priebehu jedného mesiaca vyhotovia herbár 10-tich druhov liečivých rastlín a prinesú učiteľovi na skontrolovanie.