Pracovné listyStiahnite si všetky pracovné listy

1 VŠETKA HMOTA VO VESMÍRE JE TVORENÁ VEĽMI MALÝMI ČASTICAMI

2 TELESÁ PÔSOBIA NA INÉ TELESÁ NA DIAĽKU

3 ZMENU POHYBU TELESA SPÔSOBUJE VÝSLEDNÁ SILA PÔSOBIACA NA TELESO

4 ENERGIA A JEJ DRUHY

5 ZLOŽENIE ZEME A JEJ ATMOSFÉRY; PROCESY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ POVRCH ZEME A JEJ KLÍMU

6 NAŠA SLNEČNÁ SÚSTAVA JE VEĽMI MALOU ČASŤOU JEDNEJ Z MILIÁRD GALAXIÍ VO VESMÍRE

7 BEZ BUNIEK NIE JE MOŽNÝ ŽIVOT

8 ORGANIZMY SÚ ZÁVISLÉ NA PRÍJME ENERGIE A LÁTOK, O KTORÉ SÚPERIA S INÝMI ORGANIZMAMI

9 GÉNY A GENERÁCIE

10 BIODIVERZITA, VÝSKYT DRUHOV A ICH VYMIERANIE JE VÝSLEDKOM EVOLÚCIE

Pracovné listyStiahnite si všetky pracovné listy