3.6 Model Slnka

Hlavným rozdielom medzi planétou a hviezdou je skutočnosť, že hviezda je zdrojom svetelného a tepelného (aj ďalších druhov) žiarenia, vďaka termonukleárnej reakcii prebiehajúcej v jej jadre. Vo vonkajšej časti sa nachádza vrstva, kde sa prenos energie zvnútra na povrch hviezdy uskutočňuje prúdením. Ohriata plazma stúpa k povrchu, kde chladne a klesá späť. Na povrchu tak vzniká štruktúra nazývaná granulácia. Túto štruktúru je možné nasimulovať v plytkej miske umiestnenej na variči. Pozor! Ide o demonštračný experiment s horúcim olejom. Všetku manipuláciu musí vykonávať učiteľ. Žiaci musia dodržiavať bezpečnú vzdialenosť.

Postup:

1. Do Petriho misky nalejte stolový olej a vmiešajte trochu hliníkového prášku alebo striebrenky.

2. Misku umiestnite na varič a začnite zohrievať.

3. Po chvíli sa na povrchu objaví štruktúra tzv. Bénardových buniek.

4. Varič vypnite, pretože prílišným zahriatím zmenšíte rozmery buniek aj ich zreteľnosť.